#GrowYourBusiness
Digital Training

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «#GrowYourBusiness/Digital Training» Κομοτηνή - Καρδίτσα

Η ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» («Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνουν πρόγραμμα με τον τίτλο «#GrowYourBusiness - Digital Training» (εφεξής «Πρόγραμμα ») με σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. To πρόγραμμα συνίσταται στην διενέργεια δυο (2) εκπαιδευτικών σεμιναρίων (με μέγιστο αριθμό 15 συμμετεχόντων έκαστο) στα οποία δύνανται να συμμετέχουν επιχειρήσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»). Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Κομοτηνή, στο κατάστημα COSMOTE, Παρασίου 2, στις 24 Φεβρουαρίου 2020 και στην Καρδίτσα, στο κατάστημα COSMOTE, Μπλατσούκα 13, στις 27 Φεβρουαρίου 2020.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του σεμιναρίου, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτες τις διαφημιστικές εταιρείες

Α) BOLD OGILVY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10),

Β) ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, η οποία εδρεύει στον Νέο Κόσμο (Αμβρ.Φραντζή 16)

(εφεξής «ΖΖ DOT» και «BOLD» ή «Συνεργαζόμενες Εταιρείες»). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας www.growyourbusiness-digitaltraining.gr.

Σκοπός των παρόντων Αναλυτικών Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της ανάδειξης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, της υλοποίησης και της διαφημιστική προβολής του Προγράμματος.

 

1. Αντικείμενο/Διάρκεια του Προγράμματος

1.1 H  Διοργανώτρια  Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (κινητή τηλεφωνία και Internet) και στο πλαίσιο της προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της, διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα με σκοπό την εξοικείωση των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματά τους στην καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρησης.
1.2 Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 24/01/2020 έως και 15/03/2020 (εφεξής «Διάρκεια»). Οι συμμετοχές υποβάλλονται από 24/01/2020 έως και 20/02/2020 και ώρα 23:59 (εφεξής «Διάρκεια Υποβολής Συμμετοχής»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων της Διάρκειας Υποβολής Συμμετοχής.

1.3 Σε περίπτωση συμπλήρωσης των 15 θέσεων πριν από την πάροδο της Διάρκειας Υποβολής Συμμετοχής, η Διοργανώτρια Εταιρία θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στο wwww.growyourbusiness-digitaltraining.gr. Αντίθετα, σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των θέσεων εντός της Διάρκειας υποβολής συμμετοχής, η Διοργανώτρια Εταιρία δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των συμμετοχών με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο www.growyourbusiness-digitaltraining.gr.

1.4 Η  Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη Διάρκεια ή/και την Διάρκεια Υποβολής Συμμετοχής ή/και την ημερομηνία διεξαγωγής του Προγράμματος κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τροποποιώντας αντιστοίχως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο www.growyourbusiness-digitaltraining.gr.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες (νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) που διαθέτουν έως και 50 εργαζομένους, έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.

2.2 Εξαιρούνται από το Πρόγραμμα οι Επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που:

  • δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικούς του ΟΤΕ, της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών (όπως ενδεικτικά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πληροφορικής, εμπορίας και διανομής προϊόντων τεχνολογίας και άλλων σχετικών ειδών και αναλωσίμων, κτλ).  
  • δραστηριοποιούνται σε τομείς που προσβάλλουν ή δύναται να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη ή/και δε συνάδουν με την εταιρική εικόνα των Διοργανωτριών Εταιρειών, κατά την απόλυτη κρίση τους.
  • έχουν τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή έχουν εκκινήσει διαδικασία συνδιαλλαγής με πιστωτές ή εκκρεμεί σε βάρος ή έχουν υποβάλλει αίτηση για την κήρυξη τους σε καθεστώς πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης αντίστοιχης διαδικασίας, ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή προσωπικές εταιρίες των οποίων οι εταίροι εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό.
  • εκπροσωπούνται ή ανήκουν σε εργαζόμενους των εταιρειών του ΟΤΕ, της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και των Συνεργαζόμενων Εταιρειών ή σε συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των ανωτέρω προσώπων.

2.3 Σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση ή επιτηδευματίας δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού.

 

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

3.1 Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μεταβούν στην ιστοσελίδα www.growyourbusiness-digitaltraining.gr, αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και να αποδεχθούν τους παρόντες όρους συμμετοχής και να υποβάλουν συμπληρωμένη την αναρτημένη αίτηση συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης συμμετοχής και μόνο για έως ένα (1) πρόσωπα/εργαζομένους της επιχείρησης που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Τα προς συμπλήρωση πεδία της αίτησης συμμετοχής είναι τα εξής:

α) στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση (Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ Επιχείρησης, Τομέας Δραστηριότητας, έδρα επιχείρησης, αριθμό εργαζομένων, σταθερό τηλέφωνο επιχείρησης, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και e-mail νόμιμου εκπροσώπου)

β) στοιχεία που αφορούν τον/τους εργαζόμενους/εκπροσώπους που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο (όνομα, επώνυμο, θέση στην επιχείρηση, e-mail, σταθερό και κινητό τηλέφωνο επιχείρησης),

Η αίτηση συμμετοχής θα συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και ο οποίος θα δηλώνει αν θα παρακολουθήσει ο ίδιος ή κάποιος εργαζόμενος την δράση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής, τους όρους του portal www.growyourbusiness-digitaltraining.gr αλλά και την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Στην περίπτωση που συμμετέχων στην δράση θα είναι κάποιος εργαζόμενος, θα αποστέλλεται με email στον νόμιμο εκπρόσωπο link για την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής για τον υπάλληλο, το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί στον εργαζόμενο, για να μπορέσει να συμπληρώσει την φόρμα και να κάνει αποδοχή των όρων συμμετοχής, των όρων του portal www.growyourbusiness-digitaltraining.gr αλλά και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο αιτών ενημερώνεται για την επεξεργασία των στοιχείων του από την Διοργανώτρια και τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες, όπως αυτή αναφέρεται στους παρόντες Όρους και ειδικά στον όρο 6 αυτών και αποδέχεται ότι πρέπει να τηρήσει  τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο αρχείο του σε πρώτη ζήτηση (από την  Διοργανώτρια Εταιρεία) ή όποιον έχει έννομο συμφέρον προς τούτο, για διάστημα δύο (2) ετών από την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Η τυχόν λύση ή λήξη για οποιονδήποτε λόγο της συνεργασίας του συμμετέχοντα με τον εκπρόσωπο/εργαζόμενο του που παρακολουθεί το Πρόγραμμα μετά το πέρας αυτής, ουδόλως επηρεάζει τις συναινέσεις και εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί για την συμμετοχή του εν λόγω εκπροσώπου/εργαζομένου καθώς και του ιδίου του συμμετέχοντα. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

 

3.2 Κάθε ενδιαφερόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων. Ελλιπής ή ανακριβής δήλωση /υποβολή στοιχείων παρέχει δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρεία καθ΄ όλη την διάρκεια του Προγράμματος καθώς και μετά το τέλος αυτής, να τον αποκλείσουν από τη διαδικασία επιλογής ακόμα και στο στάδιο επιβεβαίωσης της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

3.3 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν  υποχρέωση για την  εξασφάλιση, την παροχή βοήθειας για την πρόσβαση σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Ημερίδας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω η Διοργανώτρια και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και την εν λόγω συμμετοχή στο Πρόγραμμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση.

3.4 Οποιοσδήποτε συμμετέχων σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων, και

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

3.5 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα  προβολής του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω του επίσημου site της www.growyourbusiness-digitaltraining.gr. και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Πρόγραμμα  γεγονότος ή/και εκδήλωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την υποχρέωση έτερης πρότερης ενημέρωσης πλην της παρούσης ή καταβολής αποζημίωσης τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους εργαζόμενους/εκπροσώπους  των συμμετεχόντων που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα.

 

4. Διαδικασία επιλογής και ενημέρωσης συμμετεχόντων

Η συμπλήρωση των θέσεων για την παρακολούθηση του Προγράμματος υλοποιείται βάσει χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Δηλαδή, από τους ενδιαφερόμενους που θα δηλώσουν ότι επιθυμούν την παρακολούθηση το Πρόγραμμα θα επιλεγούν οι δεκαπέντε (15) πρώτες αιτήσεις συμμετοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους. Μετά την επιτυχή καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα www.growyourbusiness-digitaltraining.gr καθένας από αυτούς θα λάβει ενημερωτικό μήνυμα επιτυχούς συμμετοχής. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε ένα από τα σεμινάρια, κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Διοργανώτρια Εταιρεία τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του και την ενεργή δραστηριοποίηση της επιχείρησης στην Ελληνική επικράτεια καθώς και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου αυτού εφόσον του ζητηθούν, ως και την γραπτή συναίνεση των συμμετεχόντων εκπροσώπων ή εργαζομένων του κατά τα ανωτέρω, προκειμένου να λάβει ενημερωτικό e-mail με λεπτομερείς πληροφορίες για το χώρο, τη διεύθυνση, τις ώρες διεξαγωγής και προσέλευσης του σεμιναρίου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος που έχει επιλεγεί, δεν αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας από την Διοργανώτρια Εταιρεία προθεσμίας, η συμμετοχή του ακυρώνεται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να επιλέξει την αμέσως επόμενη χρονικά υποβληθείσα συμμετοχή με την ίδια διαδικασία. Κάθε συμμετέχων που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιλεγεί ή/και αποκλειστεί από την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα ενημερωθεί με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

 

5. Λοιποί Όροι

5.1 H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, να παρατείνει, μειώσει, ματαιώσει ή διακόψει το Πρόγραμμα με σχετική ανακοίνωση στο www.growyourbusiness-digitaltraining.gr σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των ενδιαφερομένων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

5.2 Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτος εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας για την προσβολή δικαιώματός του που γεννάται από τις δηλώσεις, πράξεις και παραλείψεις συμμετέχοντα ή/και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων ή στοιχείων άλλης επιχείρησης), ο συμμετέχων οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον θιγόμενο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και την Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες για κάθε ζημία τους.

5.3 Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα  ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα η/και με την παραμονή τους στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων.

5.4 Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26 - 28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των Αναλυτικών Όρων, όπως θα κατατεθούν στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.growyourbusiness-digitaltraining.gr.

5.5 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.growyourbusiness-digitaltraining.gr καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργαζόμενων Εταιρειών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

5.6 Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της Διοργανώτριας Εταιρείας που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing.

5.7 Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή αυτών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με του Προγράμματος που τυχόν προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

5.8 Το παρών Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.  Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες και όχι στο Facebook.  Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος  όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους που το διέπουν.

 

6. Προσωπικά Δεδομένα

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (“COSMOTE”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για την Ημερίδα.  Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, παρακαλούμε ενημερωθείτε από το σχετικό  Privacy Notice.